Tilawati

Disertai Praktik dan Interaktif, Ratusan Guru Kabupaten Kediri Ikuti Silaturrahim Halaqoh Tilawati


20 hari yang lalu


disertai-praktik-dan-interaktif-ratusan-guru-kabupaten-kediri-ikuti-silaturrahim-halaqoh-tilawati


Nurulfalah.org - Pada Ahad, 26 Mei 2024, Tilawati Cabang Kabupaten Kediri menggelar acara istimewa Sihati "Silaturrahim Halaqoh Tilawati," di SD Islam Modern NU Plemahan. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian hingga 350 ustaz dan ustazah se-Kabupaten Kediri, yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi dan me-refresh materi tilawati Jilid 1-6.

Acara yang penuh semangat ini diadakan dengan tujuan untuk menguatkan ikatan kebersamaan di antara para pengguna metode tilawati serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknik-teknik pengajaran tilawati. Ustaz Toha Mahsun, S.S., asisten direktur Tilawati, hadir sebagai pemateri utama. Ia memberikan motivasi dan pendalaman materi yang sangat bermanfaat, khususnya pemantapan lagu rost dan ghorib pada Jilid 6.

Dalam sesi penyampaian materi, Ustaz Toha Mahsun tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mengajak para peserta untuk berpraktik secara langsung. Pendekatan ini membuat suasana semakin interaktif dan menyenangkan sehingga para ustaz dan ustazah dapat memahami dan menguasai materi dengan lebih baik.

Kepala Cabang Kabupaten Kediri Ustaz Moh. Nasrulloh Al Hariisi menyampaikan harapan besar dari pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap Sihati dapat menjadi wadah yang solid untuk mempererat silaturahmi di antara para ustaz dan ustazah serta menjadi tempat yang efektif untuk memperdalam ilmu Al-Qur'an. 

“Semoga melalui kegiatan ini, kita semua dapat terus berkembang dan memberikan pengajaran Al-Qur'an yang terbaik kepada generasi muda," ujar Ustaz Nasrulloh.

Dengan keberhasilan acara ini, diharapkan para ustaz dan ustazah di Kabupaten Kediri semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajarkan Al-Qur'an menggunakan metode Tilawati yang mudah dan menyenangkan. Kegiatan Sihati ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkaya ilmu dan memperkokoh komitmen dalam mendidik generasi penerus yang cinta Al-Qur'an. (cml/eko)